Przetarg nieograniczony

Bezgotówkowe tankowanie paliw do samochodów będących w posiadaniu TRANS - WOD - KAN Sp. z o.o.
w Gorzowie Wlkp.

Numer ogłoszenia: 539120-N-2019, data zamieszczenia: 17.04.2019r.

Lp.

Opis

Pobierz

1.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Pobierz (.pdf)

2.

Informacja z otwarcia ofert

Pobierz (.pdf)

   

_____________________________________________________________________

Przetarg nieograniczony

Bezgotówkowe tankowanie paliw do samochodów będących w posiadaniu TRANS - WOD - KAN Sp. z o.o.
w Gorzowie Wlkp.

Numer ogłoszenia: 58576 - 2017, data zamieszczenia: 04.04.2017r.

Lp.

Opis

Pobierz

1.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Pobierz (.pdf)

2.

Informacja z otwarcia ofert

Pobierz (.pdf)

   

_____________________________________________________________________

Zaproszenie do złożenia oferty

Remont budynku stacji pomp "Górczyn"

Postępowanie zakończone

Lp.

Opis

Pobierz

1.

Warunki do złożenia oferty

Pobierz (.pdf)

 

 

 

_____________________________________________________________________

Przetarg nieograniczony

Dostawa ciągnika rolniczego - fabrycznie nowego rok produkcji min 2014

Numer ogłoszenia: 90992 - 2015, data zamieszczenia: 21.04.2015

Lp.

Opis

Pobierz

1.

Informacja - wybór najkorzystniejszej oferty
14.05.2015r.

Pobierz (.pdf)

 

 

 

_____________________________________________________________________

Przetarg nieograniczony

Bezgotówkowe tankowanie paliw do samochodów będących w posiadaniu TRANS - WOD - KAN Sp. z o.o.
w Gorzowie Wlkp.

Numer ogłoszenia: 83594 - 2015, data zamieszczenia: 14.04.2015

Lp.

Opis

Pobierz

1.

Informacja - wybór najkorzystniejszej oferty
30.04.2015r.

Pobierz (.pdf)

     

_____________________________________________________________________

Przetarg nieograniczony

Dostawa ciągnika rolniczego w formie leasingu operacyjnego z zobowiązaniem do wykupu

Numer ogłoszenia: 30349 - 2015, data zamieszczenia: 04.03.2015

Na podstawie zapisów SIWZ pkt XXIX. IDW oraz art. 93 ust. 1 w związku z art. 94 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

_____________________________________________________________________

Przetarg nieograniczony

Dostawa używanej mini wywrotki dla TRANS - WOD - KAN Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

Numer ogłoszenia: 28644 - 2015, data zamieszczenia: 09.02.2015

Na podstawie zapisów SIWZ pkt XXIX. IDW oraz art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity: Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) postępowanie o udzielenie zamówienia zostało unieważnione.

_____________________________________________________________________

Przetarg nieograniczony

Bezgotówkowe tankowanie paliw do samochodów będących w posiadaniu
TRANS - WOD - KAN Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

Numer ogłoszenia: 133688-2013; data zamieszczenia: 05.04.2013

Lp.

Opis

Pobierz

1.

Informacja - wybór najkorzystniejszej oferty
29.04.2013r.

Pobierz (.pdf)

     

_________________________________________________________

Przetarg nieograniczony

Dostawa koparko - ładowarki dla TRANS - WOD - KAN Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

Numer ogłoszenia: 208763 - 2011; data zamieszczenia: 02.08.2011

Lp.

Opis

Pobierz

1.

Informacja - wybór najkorzystniejszej oferty
23.08.2011r.

Pobierz

     

_________________________________________________________

Przetarg nieograniczony

Bezgotówkowe tankowanie paliw do samochodów będących w posiadaniu
TRANS - WOD - KAN Sp. z o.o. w Gorzowie Wlkp.

Numer ogłoszenia: 112075-2011; data zamieszczenia: 11.04.2011

Lp.

Opis

Pobierz

1.

Informacja - wybór najkorzystniejszej oferty
26.04.2011r.

Pobierz